Архиве

Математика 4

 

 

 

 

Nejednačine

kocka

kvadar

rogljasta-i-obla-tela

 

Povrsina pravougaonika i kvadrata

Зависност збира од сабирака

Сталност збира

Зависност разлике од умањеника

Зависност разлике од умањиоца

Сталност разлике

 

 

 

Povrsina

Mesna vrednost cifre

Декадне јединице и декадни запис природних бројева

Број хиљаду хиљада назива се милион – 1 000 000
Декадне јединице до милион могу се написати и овако:

           kla

Вишеструке декадне јединице као што су: 300, 2 000, 15 000, 900 000 краће записујемо у облику производа једноцифреног броја и декадне јединице коју изражавамо степеном:
300 = 3 ∙ 100 = 3 ∙ 102
2 000 = 2 ∙ 1 000 = 2 ∙ 103
За писање неких вишецифрених бројева иста цифра се користи на различитим местима. Вредност цифре зависи од места на коме је она написана. Место цифре у неком броју зове се месна вредност те цифре.
Да бисмо бројеве правилно читали и писали, распоређујемо их у класе.
Свака класа има у себи јединице, десетице и стотине
Прве четири класе су класа јединица, класа хиљада, класа милиона и класа милијарди.
При читању, свака класа се чита као троцифрени број и изговара се име класе.
При писању вишецифрених бројева, између класа се оставља мали размак:
1 000, 100 000, …

klase

Уређеност скупа природних бројева

Бројеви 1, 2, 3, …, 9, 10, 11, …, 98, 99, 100, …, 999, 1 000, 1 001, …, 999 999, 1 000 000, 1 000 001, …, 999 999 999, 1 000 000 000, 1 000 000 001, …, 999 999 999 999, …
Бројање смо започли најмањим природним бројем 1.
Тачкице после броја 999 999 999 999 показују нам да се низ бројева наставља неограничено по истом правилу (сваки следећи број је за један већи.
Скуп природних бројева означавамо словом N и записујемо:
N = {1, 2, 3, …}
Скуп природних бројева и броја 0 означавамо са N0 и записујемо:
N0 = {0, 1, 2, 3, …}
и називамо проширени скуп природних бројева или скуп природних бројева и нула.
Скуп природних бројева је уређен, јер за свака два његова члана a и b важи једно од следећих тврдњи.
a = b или a > b или a < b
Број за један већи од датог природног броја назива се следбеник, а број за један мањи од датог броја назива се претходник тог броја.
Број 1 нема претходника у скупу N
Природне бројеве између којих не постоји ниједан природан број, називамо узастопни бројеви.
Између било која два природна броја који нису узастопни, постоје други природни бројеви. Њихов је број тачно одређен.

Позвани смо да учествујемо у великом математичком пројекту који се одвија преко Etwinning заједнице.

Пројекат је под називом Експлодирајуће тачке где ће се ученици упознати са бинарним системом, како о настаје и како на основу свега ради компјутер.

Погледај , па настави даље.

1. lekcija 

2. lekcija

 

Да поновимо градиво трећег разреда

Zbirka Modela Zadataka